Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siewierzu

Logo Projekt 1

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siewierzu

Rzymsko katolicka parafia diecezji sosnowieckiej

Sunguk Kim Jhqbxsoruxa Unsplash

“Niedziela” o Zesłaniu Ducha Świętego

Poniższy artykuł pochodzi ze strony internetowej gazety “Niedziela”. Ma on tytuł “Dziś uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Link: https://www.niedziela.pl/artykul/68379/Zeslanie-Ducha-Swietego Duch Święty jest niezmiennie duszą Kościoła, ożywia go nadzieją, napełnia radością i przypomina o jego młodości. Duch Święty czyni z odkupionych przez Chrystusa jeden organizm – wspólnotę. Zapowiedź posłania Ducha Bożego do świata pojawia się już w Starym Testamencie, szczególnie u proroka Izajasza, ale najpełniej wyraża ją Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy. Mówi do apostołów: “A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on Was wszystkiego nauczy i przypomni Wam wszystko, co Ja wam powiedziałem”. Na zgromadzonych w Wieczerniku Apostołów, jak pisze św. Łukasz w Dziejach Apostolskich Jezus Chrystus zesłał Ducha Pocieszyciela, by Ten, doprowadził do końca dzieło zbawienia. „I stał się z prędka z nieba szum, jakoby przypadającego wiatru gwałtownego, i napełnił wszystek dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im rozdzielone języki jakoby ognia, i usiadł na każdym z nich z osobna: i napełnieni są wszyscy Duchem Świętym i poczęli mówić rozmaitymi językami, jako im Duch Święty wymawiać dawał” (Dzieje Ap., II, 2-4). W dniu Zesłania Ducha Świętego powstaje Kościół, który od samego początku jest posłany do wszystkich narodów „aż po krańce ziemi”, który jest powszechny czyli otwarty na wszystkich, nie związany szczególnie z żadnym narodem czy partykularnym środowiskiem. Celem istnienia Kościoła jest kontynuowanie w świecie zbawczej misji Jezusa Chrystusa. To zadanie najlepiej definiuje najważniejszy dokument Soboru Watykańskiego II konstytucja dogmatyczna “Lumen gentium”. Kościół jest – jak czytamy: “niejako sakramentem zjednoczenia ludzi z Bogiem i budowania jedności rodzaju ludzkiego”. Swoich darów Duch Święty udziela wszystkim członkom Kościoła, niezależnie od ich stanu. Są to dary: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. Uzdalnia wiernych do dojrzałej obecności w świecie. Kieruje losami Kościoła, kiedy wybiera do grona Apostołów w miejsce Judasza św. Macieja, kiedy prosi o wyznaczenie Barnaby i Pawła, jak pisze święty Łukasz „do dzieła, które im wyznaczyłem”, czy kiedy posyła Apostołów do tego, by w określonych częściach świata głosili Ewangelię. Wprowadza wspólnotę wierzących w głębsze rozumienie tajemnicy Chrystusa, dając im zrozumienie Pisma świętego. Ponadto, w ramach Kościoła Duch Święty w każdej epoce powołuje nowe instytucje, nowe inicjatywy, które są odpowiedzią na potrzeby aktualnej epoki. Uroczystość liturgiczna Zesłania Ducha Świętego sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa. Łączono ją z Wielkanocą, a od IV w. wyodrębniono jako osobne święto, uroczyście obchodzone zarówno w Kościele Wschodnim jak i Zachodnim. Synod w Elwirze urzędowo wprowadził ją w 306 roku. W wigilię Pięćdziesiątnicy, podobnie jak w wigilię Wielkanocy, święcono wodę do chrztu świętego i udzielano chrztu katechumenom. Papież Leon XIII wprowadził nowennę, czyli dziewięciodniowe przygotowania modlitewne na przyjście Ducha Świętego, aby dokonał przemiany w naszych sercach, tak jak przemienił Apostołów w Wieczerniku. Uroczystość tę powszechnie nazywa się w Polsce Zielonymi Świętami, gdyż w okresie, w którym jest obchodzona, przyroda odnawia się po zimie, a zieleń jest dominującym kolorem pejzażu. Wszystkie obrzędy ludowe z nimi związane noszą piętno radości i wesela. Kościoły, domy, obejścia przybrane są „majem” – najczęściej młodymi brzózkami; posadzkę kościelną, podłogę chat i wiejskie podwórka potrząsają wonnym tatarakiem; wszędzie rozlewa się rzeźwa woń świeżej majowej zieleni. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy w Kościele katolickim trwający 50 dni okres wielkanocny, który obejmuje czas od niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego (czyli już od Wigilii Paschalnej) do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego. W ikonografii, w sztuce chrześcijańskiej Duch Święty jest przedstawiany w formie gołębicy, języków ognia bądź obłoku. W wielu barokowych kościołach Ducha Świętego symbolizował po prostu snop jasnego światła wpadający do ciemnego wnętrza przez kopułę.

Tlo Pogrzeb Ks Emila

Śmierć i pogrzeb ks. kan. Emila Ilkowa

Pragnę zawiadomić, że w dniu 5 maja 2021 roku, w wieku 79 lat zmarł ks. kanonik Emil Ilków, inicjator oraz wieloletni proboszcz naszej parafii. Wszystkim parafianom, rodzinie oraz bliskim ks. Emila chciałbym przekazać wyrazy szczerego współczucia i pocieszenia. Poniżej przekazuję harmonogram uroczystości pogrzebowych: Piątek i sobota, 6 i 7 maja – Różaniec w intencji ks. Emila o godz. 17.25 Sobota, 6 maja: około 16.40 – powitanie trumny z ciałem ks. Emila i wprowadzenie do kaplicy przedpogrzebowej 20:00 – 21:00 – czuwanie modlitewne w kościele w int. ks. Emila zakończone Apelem Jasnogórskim Niedziela, 7 maja: 12.50 – przeniesienie trumny do kościoła 13.00 – Różaniec 13.30 – 14.40 – pożegnania przez parafian z różnych grup i wspólnot 14.30 – Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem ks. bp Grzegorza Kaszaka i odprowadzenie na cmentarz Msze św. w intencji ks. Emila można zamawiać w niedzielę od godz. 12.30 przed kościołem. Pomocą służą Rycerze Kolumba. Proszę zajmować miejsca w kościele z zachowaniem dystansu, czyli w bocznych nawach, w bocznych kaplicach, na chórze. Transmisję na żywo ze Mszy świętej oraz z pożegnania przez parafian będzie prowadził internetowy kanał iTVSiewierz na swoim Facebooku. Obrazek pochodzi z artykułu na stronie Miasta i Gminy Siewierz.

Scroll to Top