Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siewierzu

Logo Projekt 1

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siewierzu

Rzymsko katolicka parafia diecezji sosnowieckiej

Historia parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siewierzu – Osiedle Zachód

siewierz_NSPJ_027

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siewierzu, na tle innych parafii jest młoda i liczy sobie 30 lat. Korzeni naszej wspólnoty należy szukać w parafii
św. Macieja Apostoła, której historia sięga XIV wieku. W 1925 roku powstaje diecezja częstochowska. Parafia siewierska należała wtedy do dekanatu sączowskiego. Dopiero po drugiej wojnie światowej, w 1946 roku, zostaje powołany dekanat siewierski.

Misja tworzenia drugiej parafii w Siewierzu, na osiedlu Zachód, została powierzona ówczesnemu wikariuszowi parafii św. Macieja, ks. Emilowi Ilków, który w tym czasie sprawował także opiekę nad wsią Boguchwałowice. Dzięki staraniom ks. Ilkowa, mała kaplica w Boguchwałowicach, w której odprawiał msze święte, powiększyła się i sam ks. biskup Stanisław Nowak dokonał jej poświęcenia w 1985r. Ten sam biskup ordynariusz częstochowski zdecydował o utworzeniu na Osiedlu Zachód w Siewierzu nowej parafii. Była to decyzja związana z rozbudową Siewierza, szczególnie na zachód od trasy szybkiego ruchu E1.

Dnia 6 czerwca 1986r. ks. Emil Ilków otrzymał od biskupa Stanisław Nowaka nominację na samodzielne duszpasterstwo nad zachodnią częścią Siewierza oraz wioską Boguchwałowice. Początki były trudne : wydzierżawienie ( zakup) ziemi pod budowę obiektów sakralnych, naukę religii i sprawowanie liturgii…Z pomocą, młodemu kapłanowi, przyszli mieszkańcy osiedla, którzy wspierali ks. Emila, jeszcze zatrudnionego w parafii św. Macieja. Dlatego msze odbyły się tylko raz w tygodniu o mało atrakcyjnej godzinie 15.15. Inauguracyjna msza święta została odprawiona w pierwszą niedzielę adwentu 1986r. w małym garażu, zwanym przez mieszkańców „Betlejemką”, bo panowały tutaj iście spartańskie warunki. Garaż ten służył za kaplicę do wiosny 1987 roku.

Oto kilka dat i wydarzeń, które wskazują na szybkie i widoczne zmiany w parafii budowanej od podstaw dzięki wielkiemu zaangażowaniu jej twórcy- ks. Emila Ilkowa, który pociągnął za sobą całe rodziny osiedla Zachód w Siewierzu:

 • 26 XI 1986 r. -na placu przyszłego kościoła został wkopany krzyż.
 • wiosna 1987 r. – budowa polowego ołtarza
 • 26 VI 1987 r. – ks. biskup Miłosław Kołodziejczyk poświęcił plac i ołtarz polowy. Tegoż dnia, na mocy dekretu częstochowskiego – ks. biskupa Stanisława Nowaka – została erygowana parafia Najświętszego serca Pana Jezusa. Ks. Emil Ilków otrzymał mianowanie na proboszcza.

Nowa parafia została wydzielona z parafii św. Macieja w Siewierzu. Granicę między parafiami stanowi trasa szybkiego ruchu E1. Do parafii należą ulice: Akacjowa Bednarska, Bema Budowniczych Huty Katowice (obecnie Lipowa), Brzozowa, Bytomska od nr 64 i 67 wzwyż, Cicha, Grabowa,, Jeziorna, Jodłowa, Klonowa, Krasickiego, Letniskowa, Łąkowa, Mokra, Nowotki(Legionistów), Ogrodowa, Olchowa, Parkowa, Polna, Rymarska, Sawickiej, Spokojna, Stolarska, Targowa, Warszawska numery nieparzyste, Wierzbowa, Zawadzkiego (Sikorskiego), Zbożowa.

 • Maj 1987r. -rozpoczęto budowę kaplicy, którą ukończono w ciągu roku.
 • 22 XI 1987r. -poświęcenie nowej kaplicy przez ordynariusza częstochowskiego.
 • Lipiec 1988r.- rozpoczęcie budowy plebanii i salek katechetycznych przy kaplicy
 • wiosna1990r.- ukończone zostały plebania i salki
 • 25 III 1990r. -podjęto decyzję o budowie parafialnego cmentarza.
 • 30 V 1991r.-poświęcenie nowego cmentarza przez ks. biskupa Stanisława Nowaka.
 • 25 III 1992r.-Papież, Jan Paweł II, dokonał reorganizacji wszystkich polskich diecezji i prowincji Kościelnych. Powstają nowe jednostki administracyjne. Powstaje nowa sosnowiecka diecezja, do której zostaje włączony Siewierz. Jej biskupem zostaje ks. dr Adam Śmigielski, a pomocniczym biskupem ks. Piotr Skucha. Na patronów diecezji wybrano: św. Brata Alberta Chmielowskiego i św. Rafała Kalinowskiego.
 • 6 VII 1993r. -pierwsza wizytacja parafii przez ks. biskupa Piotra Skuchę
 • Październik ‘1993r. -Rada Parafialna podejmuje decyzję o budowie dzwonnicy z trzema dzwonami

 • Lata 1993-1996 -prace przy upiększaniu wnętrza kaplicy oraz elewacji zewnętrznej.
 • Lata 1996-2000 -omawianie i przygotowanie materiałów związanych z budową nowego, dużego kościoła.
 • Marzec-2001r.-wybór Komitetu Budowy Kościoła.
 • 02 III 2001r. -Parafia uzyskała pozwolenie na budowę kościoła
 • 5 V 2001r. -po uroczystej mszy świętej wszyscy obecni parafianie wyszli na plac budowy, a ks. proboszcz – Emil Ilków- wbił szpadel w ziemię i tym samym rozpoczął prace budowy nowego kościoła.
 • 30 IX 2001r. -ks. biskup Adam Śmigielski dokonał wmurowania kamienia węgielnego i poświęcenia fundamentów pod nową świątynię.
 • Rok’ 2006 -powstaje więźba dachowa świątyni.
 • Rok’2007 -przykrycie dachu blachą cynkowo-tytanową. Dach wieży przykryła blacha miedziana.
 • 27 V 2007r. -Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej – zainaugurowała msza i uroczystości parafialne w jeszcze surowych murach nowej świątyni.
 • 7 X 2008r. – odszedł do Pana –biskup sosnowiecki ks. dr Adam Śmigielski
 • 4 II 2009r. -papież Benedykt XVI mianował ks. prałata Grzegorza Kaszaka biskupem diecezjalnym- diecezji sosnowieckiej.

28 marca otrzymał on święcenia biskupie i odbył ingres do bazyliki katedralnej WNMP w Sosnowcu. Ks. biskup Grzegorz Kaszak jest doktorem nauk teologicznych w dziedzinie teologii moralnej.

Od pierwszej mszy świętej, w maju 2007r. do chwil obecnych, nasz nowy kościół pięknieje. Jego wnętrze ubogacają prace wykonywane przez najlepszych fachowców i artystów. Wielką pomoc okazywali i nadal okazują sami parafianie oraz sponsorzy. Skupione wokół świątyni życie obfituje w wiele wydarzeń ubogacając historię i tradycje naszego miasta Siewierza.

Jesteśmy „żywym Kościołem”, który skupia się w następujących grupach formacyjnych:

 • Służba liturgiczna ołtarza (od 1987 r.)
 • Żywy Różaniec (1988r.)
 • Druhowie św. Floriana (1988r.)
 • Zespół Małych Form Teatralnych(2 IV 2006r.)
 • Parafialny chór BARKA (14 II 2007r.)
 • Opiekun Ołtarza św. Huberta – Koło łowieckie „Orlik”- (2009r.)
 • Zakon Rycerzy Kolumba (25 VI 2014r.)
 • Apostolat Margaretka (14 IX 2017)

W latach od 25 sierpnia 2013 do września 2017 pomagał w pracy duszpasterskiej ks. Emilowi wikariusz- ks. Dariusz Jaros.

Nasza świątynia zbudowana na chwałę Bożą i dla uświęcenia wiernych jest znakiem Kościoła Chrystusowego

25 czerwca 2015 roku – Pasterz Diecezji Sosnowieckiej ksiądz Biskup – Grzegorz Kaszak- dokonał świętych obrzędów konsekracji kościoła.

image-6
image-7

26 czerwca 2017 roku, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, zaczęły się obchody XXX- lecia naszej parafii. Były one połączone z Jubileuszem 40- lecia pracy kapłańskiej ks. Emila Ilkowa założyciela i budowniczego parafii i jednocześnie odejściem ks. kanonika Emila Ilkowa na emeryturę. Parafianie w podziękowaniu za 30 letni trud w budowę i rozbudowę naszej wspólnoty ufundowali swojemu Proboszczowi tablicę pamiątkową, która została wmurowana na jednej ze ścian kościoła.

Z okazji XXX- lecia naszej parafii powstała jej monografia (315 str.), która zawiera wspomnienia, dokumenty i liczne fotografie. Jest ona źródłem już historycznych wydarzeń i zapewne zachęci do zapoznania się z dokładnymi opisami budowy i rozkwitu wspólnoty, którą łączy wspólna modlitwa w świątyni pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, na Osiedlu Zachód w Siewierzu. Monografia została wyróżniona przez ks. biskupa- ordynariusza diecezji sosnowieckiej- Grzegorza Kaszaka- słowem wstępnym, które przytaczamy w całości:

Dziękujemy Bożej Opatrzności za wszystko, co osiągnęliśmy…

Dziękujemy za niezwykłego kapłana Księdza Kanonika Emila Ilkowa, który poszedł za głosem Chrystusa i głosem Jego Najświętszego Serca.

Postawa skromnego i pracowitego księdza porwała do czynu parafian i nauczyła, że należy bardziej „być” niż „mieć”. I dzisiaj możemy sobie powiedzieć, księże Emilu, że spełniły się „nasze plany i nadzieje”…i, Życzymy Ci, nasz Zacny Pasterzu i duchowy przewodniku, dużo zdrowia! Niech twoje , jakże utrudzone serce wspiera Maryja i Jej matczyna miłość”. Możemy Ci obiecać – nasze modlitwy i to, że będziemy szanować i dalej ubogacać dzieło Twoich rąk i serca – tę piękną świątynię. Pozostaniesz wśród nas na zawsze.

Dnia 16 czerwca 2017r. – następcą księdza Emila Ilkowa, na stanowisko proboszcza, został mianowany ks. Marek Cuda.

Ksiądz Proboszcz Marek Cuda dał się poznać jako dobry gospodarz i organizator prac remontowych i zupełnie nowych przedsięwzięć, które miały za zadanie uzupełnić wyposażenie nowego kościoła, posesji, cmentarza i plebanii.

Oto wykonane za przyczyną księdza Marka prace: Parafia Siewierz Kościół:

Wykonanie i montaż drzwi wejściowych do kościoła ( stolarz Marek Przybyłowicz )

 • Wykonanie i montaż drzwi wejściowych do zakrystii
 • Wykonanie i montaż wiatrołapu oraz drzwi wejściowych na chór
 • Montaż nowego kabla zasilającego kościół
 • – Założenie skrzynki z licznikiem,
 • – wykonanie nowego przyłącza prądu wraz z zabezpieczeniami
 • Ogrzewanie konfesjonału, zakrystii, przednich ławek w kościele
 • Częściowy zakup szat i obrusów na niektóre okresy liturgiczne
 • Montaż oświetlenia zmierzchowego z czujnikiem przed plebanią, przed garażem i przed kościołem
 • Wymiana zamków i naprawa 3 bram i furtek na teren kościoła
 • Wymiana żarówek w żyrandolach i na całym kościele na energooszczędne
 • Zakup i montaż nowego podgrzewacza wody do zakrystii
 • Wykonanie nowego katafalku i banerów na plakaty związane z różnymi uroczystościami kościelnymi
 • Częściowy remont dachu na kościele wraz z rynnami opadowymi
 • Wykonanie barierki ochronnej nad chórem ( stolarz Marek Błach )

Plebania Siewierz:

 • Wymiana 33 sztuk okien na plastikowe
 • Wymiana 2 sztuk drzwi do salki katechetycznej z zamkami antywłamaniowymi
 • Zakup i montaż nowego pieca z podajnikiem do kotłowni
 • Podłączenie instalacji gazowej do kuchni
 • Całkowity remont kuchni ( nowe płytki i meble )
 • Wymiana zabezpieczeń elektrycznych na plebanii
 • Zakup nowych mebli do kancelarii
 • Zakup firanek i żaluzji przeciwsłonecznych

Teren wokół kościoła Siewierz:

 • Uporządkowanie terenu wokół plebanii i kościoła ( wyrwanie niepotrzebnych drzew i krzewów, wyrównanie terenu przy kościele – wyrwanie korzeni drzew )
 • Za jego kadencji nastąpiła segregacja śmieci, ustawiono 2 kontenery
 • Na cmentarzu ustawiono 2 kontenery na śmieci
 • Zakup nowej kosiarki spalinowej Honda
 • Ponadto finansowo wspomagał różnego rodzaju zbiórki charytatywne,
 • a także finansowo wspierał organizacje parafialne istniejące przy naszym kościele.

Boguchwałowice Filia:

 • Przepisanie działki znajdującej się przy kościele pod względem notarialnym
 • Montaż nowego dojścia do kościoła, budowa schodów oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych
 • Zakup nowych ławek do kościoła
 • Renowacja krzyża misyjnego
 • Malowanie kościoła wewnątrz
 • Utworzenie Funduszu Remontowego Kościoła z myślą o ociepleniu kościoła i założenia ogrzewania
 • Dofinansowanie Funduszu na zakup terenu pod nowy cmentarz
 • Wykarczowanie terenu wokół kościoła
 • Odnowienie ogrodzenia wokół kościoła
 • 23 grudnia 2020r. Ksiądz Proboszcz Marek CUDA odszedł do Pana w wieku 57 lat.

W niedzielę 10 stycznia 2021 roku parafię pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siewierzu objął ksiądz Jacek Michalak, dotychczasowy proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Najświętszej Marii Panny Wspomożycielki Wiernych w Wysokiej. Treści dokumentu nominacyjnego na urząd proboszcza odczytał dziekan dekanatu siewierskiego ks. kan. Janusz Rakoczy czym wprowadził go do wspólnoty parafialnej. Po zakończeniu mszy świętej nowy proboszcz został uroczyście przywitany przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz oraz przedstawicieli grup parafialnych i organizacji społecznych z Siewierza.  „W imieniu społeczności Miasta i Gminy Siewierz oraz władz samorządowych pragnę serdecznie przywitać i pogratulować księdzu tej zaszczytnej nominacji. Wyrażam dumę, że w parafii będzie służył duszpasterz charakteryzujący się bogatą działalnością w tak wielu obszarach. Jestem przekonany, że otoczy ksiądz mieszkańców Siewierza i wszystkich parafian duchową opieką i należytą troską o kształt Kościoła. Zapewniam o życzliwości i wsparciu samorządu w realizacji planów i inicjatyw realizowanych w parafii”- zwrócił się do nowego proboszcza Burmistrz Zdzisław Banaś. Ksiądz Jacek Michalak podziękował za serdeczne przywitanie. „Nieodżałowany ksiądz Marek Cuda wraz z wieloletnim proboszczem Emilem Ilkowem wysoko zawiesili poprzeczkę spełnienia się w kapłaństwie. Mając na uwadze szacunek dla moich poprzedników, chciałbym kontynuować ich wysiłki duszpasterskie i administracyjne na parafii”- powiedział na zakończenie do zgromadzonych w świątyni. Przedstawił również swoją wizję pracy duszpasterskiej- „Pomóżcie mi ratować dzieci i młodzież, tak bardzo narażone dziś na demoralizację. Po drugie, pragnąłbym bardzo pomóc rodzinom narażonym na utratę tożsamości. Pozwólcie mi również być blisko ludzi starszych i chorych, którzy na co dzień nie wychodzą z domów, których często nie zauważamy w społeczeństwie i wspólnotach.” SZCZĘŚĆ BOŻE NAM WSZYSTKIM.

red. Irena Kmiecik

Scroll to Top