Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siewierzu

Logo Projekt 1

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siewierzu

Rzymsko katolicka parafia diecezji sosnowieckiej

Zakon Rycerzy Kolumba

w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siewierzu – Osiedle Zachód

Rycerze 1

Jak powstał Zakon Rycerzy Kolumba?

Zakon Rycerzy Kolumba powstał w Stanach Zjednoczonych w dobie dziewiętnastowiecznego, „dzikiego kapitalizmu”. Katolicy w tym czasie byli prześladowani i nie posiadali żadnej ochrony w razie utraty zdrowia lub życia pracując od świtu do zmroku  w fabrykach. Śmierć ojca powodowała brak środków do życia dla całej rodziny. Widząc te okrutne warunki życia swoich parafian, młody ksiądz Michael McGivney z New Haven w 1882 roku skrzyknął katolickich mężczyzn w celu samoobrony i pomocy potrzebującym wdowom i dzieciom. Organizacja ta przyjęła nazwę Zakonu Rycerzy Kolumba na cześć Krzysztofa Kolumba, który przyniósł Chrystusa do Ameryki. Obecnie nasza organizacja liczy ponad 2 mln braci na całym świecie. Bardzo dynamicznie rozwija się w Polsce. Podstawową strukturą organizacyjną zakonu jest Rada Rycerska. Najbliższa Rada nr 15 523 działa w Czeladzi.

Skąd wzięli się Rycerze Kolumba w Siewierzu?

Idea powstania grupy Rycerzy Kolumba w naszej Parafii powstała przy udziale Delegata Rejonowego Dariusza Kosińskiego z Rady Czeladzkiej, Pani Anety Bańka oraz księdza proboszcza Emila Ilkowa. Po spotkaniu  Delegata Rejonowego z mężczyznami z naszej parafii zaczął się krystalizować trzon naszej grupy rycerskiej w składzie: Tomasz Bańka, Grzegorz Kotyza, Marcin Mizerski i Błach Krzysztof. Na zaproszenie księdza proboszcza 13 04 2014 roku do naszej parafii przybyli przedstawiciele Rady Czeladzkiej z Wielkim Rycerzem Januszem Glinką i Delegatem Rejonowym Dariuszem Kosińskim. Po tym spotkaniu grono kandydatów do Zakonu Rycerzy Kolumba wzbogaciło się o Grzegorza Machurę i Piotra Bańkę.

Inicjacja na I stopień rycerski 6 osobowej grupy oraz księdza Emila Ilkowa odbyła się w parafii Św. Piusa X w Rudzie Śląskiej 25 czerwca 2014 roku. W nasze szeregi wstąpili również Maciej Pogan 15 10 2015 roku i Marcin Hadrych 31 O1 2016 roku. Inicjacje odbyły się  w kościele w sosnowieckiej Środuli. Nasza grupa zaczęła działać w Radzie Czeladzkiej. Potem przystąpili do nas Emanuel Skórka, Zbigniew Paryż i Marcin Pawełczyk. Po odejściu na emeryturę Księdza Emila w 2017 roku naszym kapelanem został nowy ksiądz proboszcz Marek Cuda. Ogromnym smutkiem napełniła nas wiadomość tuż przed Świętami Bożego Narodzenia 2020 roku o śmierci księdza Marka w szpitalu w Tarnowskich Górach. Niech Bóg w niebie wynagrodzi jego dobroć i szlachetność.

28 lutego 2021 naszym Kapelanem został wspaniały, pełen energii kapłan ks. Jacek Michalak, który jest obecnie proboszczem naszej parafii.

Czym zajmują się Rycerze Kolumba w Siewierzu?

Najczęściej braliśmy udział w inicjatywach odbywających się w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siewierzu. Np. wykonaliśmy remont ogrodzenia placu kościelnego. Parafianie obserwując naszą bezinteresowną pracę nabrali zaufania do naszej organizacji. Dlatego z sukcesem kończyły się wszelkie nasze inicjatywy ponieważ mogliśmy liczyć na pomoc i hojność parafian oraz księdza proboszcza.

Czynnie angażujemy się w różnego rodzaju przedsięwzięcia. Szczególnie pamiętamy o tych najbardziej potrzebujących. Jesteśmy organizacją w której ważną rolę odgrywa pomoc bliźniemu. Czynimy to w duchu miłosierdzia organizując akcje charytatywne.  Na uwagę zasługuje pomoc naszym Rodakom na Ukrainie. W ramach pomocy zorganizowaliśmy zbiórki czekolad oraz żywności, którą dzięki naszym przyjaciołom z Towarzystwa Miłośników Lwowa z Bytomia  przekazaliśmy Polakom na Kresach. Pamiętamy również o najbiedniejszych naszych mieszkańcach. Zorganizowaliśmy dla dzieci z biednych rodzin szkolną wyprawkę.

W naszych domach gościliśmy w dniach 9-12.06.2015r. dzieci polskie z Ukrainy, które przybyły do nas z miejscowości Dolina koło Kałusza. Oprócz rycerzy noclegu gościom udzielili: pani Emilia Bednarska, państwo Barbara i Andrzej Mizerscy, oraz Joanna i Sławomir Kwiecień. Goście mieli zapewnione liczne atrakcje. Dzięki uprzejmości pana Grzegorza Węglarza goście zwiedzili zamek oraz korzystali ze znajdującego się w pobliżu placu zabaw.  Tam grali w piłkę nożną, koszykówkę, tenisa ziemnego. Korzystali także z siłowni. Razem z opiekunami wybrali się do szkoły w której podziwiać mogli nowocześnie urządzone pracownie. Dzieci uczęszczały w zajęciach z informatyki, które prowadził brat Piotr Bańka. Dzięki uprzejmości Straży Granicznej na lotnisku w Pyrzowicach  dzieci mogły obserwować przylatujące i odlatujące samoloty. W ostatnim dniu dzieci uczestniczyły w wycieczce rowerowej na Łysą Górę do Nadleśnictwa w Siewierzu. Dzieci zwiedzały izbę leśną gdzie poznały  zwierzęta i rośliny , które znajdują się w lasach Siewierza. Brały również udział we mszy świętej odpustowej ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa Tego dnia odbyły się pieczonki, które dla naszych gości przygotowali państwo Aleksandra i Andrzej Legawiec raz brat Marcin Mizerski. Podczas pieczonek pożegnaliśmy naszych gości. Goście udali się do Czeladzi na zaproszenie tamtejszych Rycerzy Kolumba. Trzeba dodać, że ogromną rolę odegrały nasze żony, które pomagały nam na każdym kroku. Były to: Aneta Kempa-Bańka,  Magdalena Kotyza, Beata Błach oraz Marta Machura. Pobyt dzieci polskich w naszej parafii został obszernie opisany przez brata Tomasza Bańkę w „Kurierze Siewierskim” oraz wychodzącym na Ukrainie „Kurierze Galicyjskim”.

W dniach 21.07.-25.07. 2016r. gościliśmy w naszej parafii młodzież, która wraz ze swoim Pasterzem ks. biskupem Janem Carlosem przybyła do Siewierza. Młodzież miała ustalony program. który realizowała . Mieszkała u rodzin naszej parafii. Ostatniego dnia uczestniczyli w życiu naszej parafii. Brali udział we mszy świętej, która została odprawiona pod przewodnictwem ks. biskupa Juana Carlosa ordynariusza diecezji Vitoria. Podczas mszy świętej goście czytali liturgię .  We mszy świętej udział wzięli Rycerze Kolumba z naszej parafii, którzy podjęli się roli organizatorów dnia pożegnania . Tego dnia odbył się mecz piłki nożnej z udziałem naszych Basków. Po meczu rycerze Kolumba zorganizowali dla baskijskiej młodzieży tradycyjne siewierskie pieczonki.

Co roku uczestniczymy w organizacji Orszaku Trzech Króli, który 6.01. przemierza ulicami naszego osiedla.  Po raz pierwszy Orszak Trzech Króli zorganizowaliśmy 6.01. 2015 r. poprzedziły go długie przygotowania. Każdy z nas miał określone zadania do wykonania. Spoczywała na nas odpowiedzialność za techniczne przygotowanie orszaku Częścią artystyczną zajęła się pani mgr Irena Kmiecik, która opracowała scenariusz uroczystości. Figury wielbłądów oraz konie wyrzeźbiła w styropianie –nasza plastyczka- pani Danuta Bańka. O wygląd figur zadbał w sposób szczególny  brat Piotr Bańka, a pomagał mu Tomasz Bańka. Nad organizacją czuwał nasz przywódca brat Krzysztof Błach i Marcin Mizerski Zbroję rycerską oraz drewniane uchwyty wykonał brat Grzegorz Machura, a Gwiazdę Betlejemską Grzegorz Kotyza. Nikt więc nie pozostawał bezczynny.  Świadomość. ze nasza parafia będzie wśród wielu w Polsce, które organizują orszak nastrajała nas pozytywnie. Patronat honorowy objął Ks. kanonik Emil Ilków Proboszcz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa  i mgr Zdzisław Banaś burmistrz Siewierza . Wykonawcami ról byli uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej O oprawę artystyczną zadbała orkiestra dęta oraz chór „Barka”. Uroczystość została opisana w tygodniku „Niedziela” natomiast filmował ks. Stanisław Straż proboszcz parafii Brudzowice.

Korzystając z doświadczenia z roku 2015 zorganizowaliśmy Orszak Trzech Króli w roku następnym. Nad artystycznym wyrazem czuwała  pani mgr Irena Kmiecik, która przydzielała role występującym w nim młodym aktorom. Orszakowi patronowała fundacja Orszak Trzech Króli, która udostępniła sztandary ze swoim logo. W orszaku wzięła udział młodzież gimnazjum w Żelisławicach, która przy wsparciu pani dyrektor Ewy Stelmach przygotowała scenę w „Pałacu Heroda”.

Orszak organizujemy każdego roku.

Kolejnym przedsięwzięciem w które zaangażowaliśmy się była Droga Krzyżowa ulicami  Osiedla. Miała ona nietypowy charakter. Była inna od tej, którą organizowano w naszej parafii co roku. Postanowiliśmy zorganizować ją na wzór tej z Kalwarii Zebrzydowskiej. Przygotowania do niej trwały długo. Należało zadbać, o odpowiednie do danej epoki stroje oraz rekwizyty. O stroje zadbała mieszkanka naszej parafii pani Grażyna Duda, która uszyła piękne kostiumy, natomiast zbroje dla żołnierzy rzymskich wykonał brat Piotr Bańka. Nad całością artystyczną czuwała pani Irena Kmiecik, która opracowała scenariusz uroczystości.  Patronat nad uroczystością objął Ks. kanonik Emil Ilków proboszcz tutejszej parafii, z ramienia miasta –burmistrz Siewierza mgr Zdzisław Banaś. O charakteryzację zadbała pani Katarzyna Kozerska. która wiele uwagi poświęcała doborowi makijażu. Nad stroną techniczną czuwał brat Krzysztof Błach. W Drodze Krzyżowej wzięło udział kilkunastu aktorów amatorów wśród nich bracia Tomasz Bańka. Piotr Bańka. Grzegorz Kotyza. Grzegorz Machura. Marcin Hadrych. Marcin Mizerski i Maciej Pogan. Trasa Drogi Krzyżowej wiodła od kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa a zakończyła się na Rejentowskich Górkach/ gdzie odbyła się scena ukrzyżowania. Pana Jezusa. W odgrywane role wcielili się  mieszkańcy naszej parafii. Droga Krzyżowa  została sfilmowana  przez ITV Siewierz oraz opisana w „Kurierze Siewierskim”. Przygotowania do Drogi Krzyżowej nagrane i wyemitowane w Radio Katowice.

Plenerową Drogę Krzyżową organizujemy również każdego roku. Niestety w 2020 r. ze względu na epidemię korona wirusa Droga Krzyżowa została odwołana.

Swoją rycerską działalność skupiamy na parafii wspierając ks. Proboszcza w jego przedsięwzięciach. Jesteśmy formacją w której istotną rolę odgrywa modlitwa, dlatego aktywnie uczestniczymy w uroczystościach religijnych.  Braliśmy udział w peregrynacji symboli Światowych Dni Młodzieży konsekracji Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz peregrynacji Obrazu Świętej Rodziny,   Angażujemy się również w prace Rady Rycerskiej w Czeladzi z racji naszej przynależności.

Naszym pragnieniem jest, aby Rycerzem Kolumba mógł zostać każdy. kto jest praktykującym katolikiem i przestrzega nauki Kościoła. Bierzemy więc udział w mszach rycerskich Dotychczas byliśmy w Strzyżowicach, Brudzowicach Wojkowicach Kościelnych oraz Żelisławicach.  Bardzo cieszymy się, że możemy realizować się jako Rycerze Kolumba. Dzięki temu wiele możemy zrobić dla Pana Boga, naszej parafii oraz bliźniego.

W 2020 i 2021 roku ze względu na sytuację pandemiczną nie mogliśmy organizować cyklicznych inscenizacji plenerowych. Brat Maciej Pogan z pomocą brata Grzegorza Machury transmitował msze święte na założonym i prowadzonym przez niego fanpageu tutejszych Rycerzy Kolumba
(https://www.facebook.com/RycerzeKolumbaSiewierz).
Modlimy się by Pan sprawił, abyśmy jak najszybciej mogli normalnie działać i rozwijać Kościół Żywy.

Kto może zostać Rycerzem Kolumba?

Wystarczy, że:

  • Jesteś mężczyzną, który ukończył 18 lat
  • Jesteś głęboko wierzącym i praktykującym katolikiem
  • Czujesz wewnętrzną potrzebę pomocy bliźnim i pogłębiania swojej wiary

Zgłoś się do Księdza Proboszcza lub do któregoś z Braci Rycerzy, albo napisz wiadomość na nasz fanpage by zostać członkiem największej na świecie bratniej organizacji. Osobiste zaangażowanie w działalność Zakonu dostarczy Ci okazji służenia w duchu braterstwa i miłosierdzia – Kościołowi Rzymsko-Katolickiemu na szczeblu lokalnym, diecezjalnym i uniwersalnym; a także służenia Twojej społeczności i tym wśród nas, których los najbardziej dotknął.

Zapraszamy z całego serca.

Scroll to Top