Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siewierzu

Logo Projekt 1

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siewierzu

Rzymsko katolicka parafia diecezji sosnowieckiej

INTENCJE MSZALNE – SIEWIERZ

22.04.2024 – 28.04.2024 r.

Poniedziałek – 22.04

17.00 + Władysławę Czesława Płazak i zm. z ich rodzin

18.00 + Mariusza Ciećko – Msza św. gregoriańska (15)

Wtorek – 23.04

17.00 + Mariusza Ciećko – Msza św. gregoriańska (16)

18.00 – Z podziękowaniem za wszelkie łaski i z prośbą o zdrowie i

błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i opiekę NMP dla Jerzego

Ciećko z okazji imienin

Środa – 24.04

17.00 + Mariusza Ciećko – Msza św. gregoriańska (17)

18.00 – 1. + Ks. Marka Cudę – od parafian

2. – Z podziękowaniem za wszelkie łaski i z prośbą o zdrowie i

błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i opiekę NMP dla Heleny z

racji rocz. urodzin – od synów z rodzinami

Czwartek – 25.04

17.00 + Mariusza Ciećko – Msza św. gregoriańska (18)

18.00 + Ks. Marka Cudę z racji imienin i zm. Rodziców Cecylię i Ryszarda Cudów –

od Marii Jantas

Piątek – 26.04

17.00 + Jadwigę Mariana Kotów Mariannę Józefa Tyrałów Stefanię Witolda

Wesołowskich i zm. Rodziców

18.00 + 1. + Mariusza Ciećko – Msza św. gregoriańska (19)

2. Zbiorowa: + Ziemowita Grzebieluchę – od Grażyny i Zygmunta Gruszków

 • + Aleksandrę Hętkowską – od Elżbiety i Sławomira Cichoniów
 • + Jerzego Skupienia – od Stanisławy i Mieczysława Skorek
 • + Kazimierę Koronowicz – od Michaliny Mańka
 • + Teresę Wojdas – od Krystyny i Leona Nowaków
 • + Floriana Bednarczyka – od Czesława Flak z rodziną
 • + Zofię Bednarczyk – od Aliny i Mariana Rąbów
 • + Jerzego Bąka – od Olgi i Jacka Wykusz z synami
 • + Władysława Cabałę – od Teresy i Adama Góralczyków
 • + Barbarę Lebiocką – od uczestników pogrzebu
 • + Lidię Krawiec – od uczestników pogrzebu
 • + Gabriela Kucharczyka – od Spółki Leśno – Gruntowej w Siewierzu
 • + Krzysztofa Stencel – od Justyny i Adama Bańskich
 • + Jadwigę Teodora Wincentego Klaudiusza Radosława Annę Krystiana Piechów
 • + Viktora Nesteruka – od córki Krystyny z mężem
 • + Reginę Władysława Rozalię Józefa Michalaków, Józefa Józefę Całusów, Zofię Józefa Knysaków, Helenę Kaczorowską, Zenonę Mariana Bajorów
 • + Jana Raczyńskiego, Mariannę Mariana Skubisiów
 • + ks. Emila Ilkowa
 • + ks. Marka Cudę
 • + ks Stanisława Boreckiego
 • + ks. Stefana Gibałę
 • + ks. Ireneusza Skubisia
 • + zmarłych budowniczych kościoła
 • + zmarłych ofiarodawców parafii i kościoła
 • + zmarłych z naszych rodzin

Sobota – 27.04

17.00 – Z podziękowaniem za wszelkie łaski i z prośbą o zdrowie i

błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i opiekę NMP dla Anny i Jana

w 50 rocz. zawarcia Sakramentu Małżeństwa

18.00 – 1. + Mariusza Ciećko – Msza św. gregoriańska (20)

2. + Marcina Goławskiego w 25 r. śm. – od rodziców

08.00 – 1. + Mariusza Ciećko – Msza św. gregoriańska (21)

2. + Teresę Wojdas – od Dyr. i Prac. Publicznego Przedszkola w Siewierzu

10.00 – 1. Z podziękowaniem za wszelkie łaski i z prośbą o zdrowie i

błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i opiekę NMP dla Łucji

Włodarczyk z racji 1 rocz. urodzin

2. Z podziękowaniem za wszelkie łaski i z prośbą o zdrowie i

błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i opiekę NMP dla Kamila

Powązki z racji 2 rocz. urodzin – od rodziców i brata

Chrzest: Agnieszka Detko

17.00Z podziękowaniem za wszelkie łaski i z prośbą o zdrowie i

błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i opiekę NMP dla Darii i

Daniela w 1 rocz. zawarcia Sakramentu Małżeństwa – od rodziców

15.04.2024 – 21.04.2024 r.

Poniedziałek – 15.04

17.00 + Zbigniewa Landeckiego – od kuzynki Teresy Naglik z Podwarpia z rodziną

18.00 + Mariusza Ciećko – Msza św. gregoriańska (8)

Wtorek – 16.04

17.00 + Rajmunda Gajewskiego – od kolegi Leszka Białego z rodziną

18.00 + Mariusza Ciećko – Msza św. gregoriańska (9)

Środa – 17.04

17.00 + Floriana Bednarczyka – od wnuka Kamila z żoną i prawnuczki Emilii

18.00 + Mariusza Ciećko – Msza św. gregoriańska (10)

Czwartek – 18.04

17.00 + Tomasza Kryczka – od Piotra Gocyły z rodziną

18.00 + Mariusza Ciećko – Msza św. gregoriańska (11)

Piątek – 19.04

17.00 + Mariusza Ciećko – Msza św. gregoriańska (12)

18.00 + Ziemowita Grzebieluchę – od Krystyny Duda

 • + Aleksandrę Hętkowską – od kolegi Jakuba Cichonia z rodziną
 • + Jerzego Skupienia – od Bożeny i Pawła Kalarus z rodziną
 • + Kazimierę Koronowicz – od sąsiadów Jadwigi i Eugeniusza Syrków
 • + Teresę Wojdas – od rodziny Pinkowiczów
 • + Floriana Bednarczyka – od Zenony Nowak z rodziną
 • + Zofię Bednarczyk – od Zofii i Tadeusza Kwietniów z rodziną
 • + Jerzego Bąka – od rodziny Czerczaków
 • + Władysława Cabałę – od Bogusławy i Jana Górów
 • + Barbarę Lebiocką – od sąsiadów Śliwów z rodziną
 • + Lidię Krawiec – od uczestników pogrzebu
 • + Gabriela Kucharczyka – od Barbary Rzepeckiej z Jarosławem
 • + Krzysztofa Stencel – od Małgorzaty i Stanisława Majczaków
 • + Czesława Myrtę w 25 r. śm.
 • + Reginę Władysława Rozalię Józefa Michalaków, Józefa Józefę Całusów, Zofię Józefa Knysaków, Helenę Kaczorowską, Zenonę Mariana Bajorów
 • + Jana Raczyńskiego, Mariannę Mariana Skubisiów
 • + ks. Emila Ilkowa
 • + ks. Marka Cudę
 • + ks Stanisława Boreckiego
 • + ks. Stefana Gibałę
 • + ks. Ireneusza Skubisia
 • + zmarłych budowniczych kościoła
 • + zmarłych ofiarodawców parafii i kościoła
 • + zmarłych z naszych rodzin

Sobota – 20.04

13.00 – Z podziękowaniem za wszelkie łaski i z prośbą o zdrowie i

błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i opiekę NMP dla Zuzanny

Cybulskiej z racji 1 r. urodzin – od rodziców i bliskich

17.00 + Leopolda Mizerskiego – od Dyrekcji i Pracowników Publicznego

Przedszkola i Żłobka w Siewierzu

18.00 + Mariusza Ciećko – Msza św. gregoriańska (13)

08.00 – 1. + Tadeusza Kucharskiego w 3 r. śm. – od żony i dzieci z rodzinami

2. + Genowefę Bartosiak w 9 r. śm.

10.00 – Z podziękowaniem za wszelkie łaski i z prośbą o zdrowie i

błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i opiekę NMP dla Agaty

Rozmus z racji 18 r. urodzin

17.00 + 1. + Leopolda Mizerskiego w 1 r. śm. – od żony i dzieci z rodzinami

2. + Mariusza Ciećko – Msza św. gregoriańska (14)

INTENCJE MSZALNE – BOGUCHWAŁOWICE

22.04.2024 – 28.04.2024 r.

22.04 – 28.04.2024 r.

Piątek – 26.04

16.00 – O nawrócenie i przemienienie zatwardziałych grzeszników w mojej

rodzinie, w Polsce i na całym świecie

Sobota – 27.04

16.00 – Z podziękowaniem za wszelkie łaski i z prośbą o zdrowie i

błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i opiekę NMP dla Sabiny

Jakubczyk z racji 80 rocz. urodzin – od córki z rodziną

Niedziela – 28.04 – V Niedziela Wielkanocna

11.45 +Stanisława Jędrzejczyka w 4 rocz. śm. – od żony z dziećmi

15.04 – 21.04.2024 r.

Sobota – 20.04

16.00 + Krzysztofa Banneraw kolejną rocz. śmierci

11.45 +Elżbietę i Emila Piwko – od córki Aliny Krawczyk z rodziną

Scroll to Top