Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siewierzu

Logo Projekt 1

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siewierzu

Rzymsko katolicka parafia diecezji sosnowieckiej

250x250

Krajowe Duszpasterstwo Apostolatu Modlitwy za KapłanówMargaretka”

Patronką Apostolatu Modlitwy za Kapłanów została Najświętsza Maryja Panna Matka Kościoła, natomiast jako logo ruchu wybrano margaretkę, czyli polny kwiat. W centrum kwiatu wpisuje się imię księdza, a na siedmiu płatkach imiona osób, z których każda modli się w wybranym przez siebie dniu tygodnia. Apostolat Margaretka zaczyna istnieć w konkretnej diecezji po uzyskaniu zgody biskupa.

W Polsce pierwsze Margaretki powstały w roku 1998 jako oddolna inicjatywa osób świeckich. Do ich liczebnego wzrostu przyczynił się ogłoszony w 2009 roku przez papieża Benedykta XVI rok kapłański. Księża Biskupi zgromadzeni na 372 Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które obradowało w dniach 14-16 kwietnia 2016 roku, powołali ks. Bogusława Nagela, na Opiekuna Krajowego Apostolatu Modlitwy za Kapłanów „Margaretka”.

Cele Apostolatu:

  • modlitwa za wybranego kapłana
  • troska o jedność kapłanów ze swoim biskupem i między sobą
  • współpraca między kapłanami i świeckimi
  • wspieranie powołań do kapłaństwa i życia zakonnego

W Apostolacie Margaretka istnieje duża dowolność w wyborze modlitw. Louise Ward stwierdziła: „Każdy ‘płatek’ może modlić się w sposób, który najlepiej mu odpowiada, każdy na swój sposób. Ruch nie oferuje specjalnej formuły”. I podobnie: „Każdy człowiek jest niepowtarzalny. Każdy liść z drzewa jest wyjątkowy; każdy płatek śniegu, kropla wody, ziarnko piasku są wyjątkowe. Więc każdy znajdzie unikalny sposób. Bóg nie tworzy kopii. Różnorodność jest chwałą Ojca”. Zatem istnieje dowolność w przyjmowaniu modlitw przez różne Margaretki. Szanując wytworzoną przez lata praktykę, proponujemy modlitwę „O Jezu Boski Pasterzu…” oraz (według ustalenia przez grupę): dziesiątek Różańca lub Koronkę Pokoju lub Koronkę do Miłosierdzia Bożego lub inną modlitwę.

Apostolat Margaretek w naszej parafii

W naszej parafii z inicjatywy pani Marii Jantas i pani Alicji Kolasy również mamy kilka grup modlitewnych „Margaretka”.

  • 14 wrzesień 2017 roku w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego za ks. Marka Cudę /* – 2 Margaretki
  • 7 październik 2017 roku w święto Matki Bożej Różańcowej za ks. Emila Ilkowa /* – 2 Margaretk
  • 29 wrzesień 2019 roku w Święto Aniołów Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała za ks. Ojca Romana Woźnicę – 1 Margaretka
  • 17 styczeń 2021 roku w święto Świętego Antoniego Opata za ks. Jacka Michalaka – 3 Margaretki
  • 26 sierpień 2021 roku w święto Matki Boskiej Częstochowskiej za ks. Macieja Gaika – 2 Margaretki
  • 21 maj 2022 roku w święto Świętego Jana Napomucena za ks. Jana Kubisę – Margaretka

/* – Margaretka istnieje dopóki żyje kapłan, kapłan umiera grupa modlitewna się rozpada

W naszych parafialnych Margaretkach mamy obecnie 25 Pań, które po wcześniejszym złożeniu przyrzeczenia Bogu modlą się, (do końca swojego życia lub do końca życia kapłana) w wybranym przez siebie dniu tygodnia za danego kapłana.

Z inicjatywy Apostolatu w każdy pierwszy czwartek miesiąca odbywa się msza święta w intencji kapłanów i o nowe powołania do służby Bogu. W Wielki Czwartek grupa modlitewna Apostolatu „Margaretka” prowadzi modlitwy w intencji kapłanów zarówno żyjących jak i zmarłych. Zamawiane są również msze święte za danego kapłana z racji imienin, urodzin czy rocznicy śmierci.

red. Alicja Kolasa

Scroll to Top